สมาพันธ์ฯ ประชุมสัญจร คณะกรรมการบริหารสมาพันธ์ฯ เดือนกันยายน 2563 โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ กรุงเทพฯ

สมาพันธ์ฯ ประชุมสัญจร
คณะกรรมการบริหารสมาพันธ์ฯ เดือนกันยายน 2563
ณ หอประชุม ชั้น 3
อาคารอัสสัมชัญ
โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ กรุงเทพฯ

วันนี้ เวลา 10.30 น.

คุณอาคม ศุภางค์เผ่า
นายกสมาพันธ์ฯ เป็นประธานการประชุมฯ

ภราดา วิหาร ศรีหาพล
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
คุณสุวิทย์ ลิมป์ศิริพันธ์
นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชยการ
ดร.ธะนาชัย ธีรพัฒนวงศ์ อุปนายก
คุณเมธี พิทักษ์สิทธิ์
คุณกมล อัศวสถิตย์พร
คุณประสิทธิ์ ธารทอง
คณะกรรมการ ACC
คณะครู และนักเรียน
ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นยิ่ง พร้อมทั้งเป็นเจ้าภาพ
เลี้ยงรับรองอาหารกลางวัน
ให้คณะกรรมการบริหารสมาพันธ์ฯ

การประชุมวันนี้
คุณดุละดิลก ดุละลัมพะ
นายกกิตติมศักดิ์
ภราดา สุรสิทธิ์ สุขชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ
คุณศิริพงศ์ ไชยวงค์ อุปนายก /
ผู้แทนนายกสมาคมศิษย์เก่า
มงฟอร์ตวิทยาลัย
คุณธนกฤต สุจริตธรรม อุปนายก
พล.ร.อ.ประพฤติพร อักษรมัต
นายกสมาคมอัสสัมชัญ
ดร.ประวิช รัตนเพียร
นายกสมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล
ดร.สุมิตร เพชราภิรัชต์
นายกสมาคมศิษย์เก่า
อัสสัมชัญศรีราชา
ดร.สมพรต สาระโกเศศ
นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย
อัสสัมชัญ
ดร.โฆสิต ล้อศิริรัตน์
ผู้แทนนายกสมาคมศิษย์เก่า
อัสสัมชัญลำปาง
คุณสุเมธ ธีระจารุวัฒน์
ผู้แทนนายกสมาคมศิษย์เก่า
อัสสัมชัญธนบุรี
คุณธนเดช หวานระรื่น
ผู้แทนนายกสมาคมศิษย์เก่า
อัสสัมชัญระยอง
คุณกฤษณะ จิรภัตตานนท์
ผู้แทนนายกสมาคมศิษย์เก่า
อัสสัมชัญสมุทรปราการ
คณะกรรมการบริหาร และ ที่ปรึกษา
สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่า
คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย CGA
ร่วมการประชุมสัญจรสมาพันธ์ฯ

ทั้งนี้ ท่านนายกสมาพันธ์ฯ
และคณะกรรมการ,ที่ปรึกษา
สมาพันธ์ฯ ได้มอบถังขยะแยกประเภท ในโครงการ CSR การแยกขยะให้
ภราดาวิหาร ศรีหาพล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อัสสัมชัญพาณิชยการ

และมอบให้โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม

สมาพันธ์ฯ ขอขอบคุณ

ภราดา วิหาร ศรีหาพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

คุณสุวิทย์ ลิมป์ศิริพันธ์
นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ , คณะกรรมการ , คณะครู และนักเรียน ACC ทุกท่าน
ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ประชุมและจัดเลี้ยงรับรอง พร้อมการแสดง

คุณสันติ ภิรมย์ภักดี
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
ที่เอื้อเฟื้อเครื่องดื่มรับรอง
คณะกรรมการฯ

# ขอขอบคุณภาพถ่ายจาก ACC
คณะกรรมการและที่ปรึกษา CGA
ทุกท่าน
คุณศรัณย์รัชต์ วงศ์จตุภากร
คุณนที วงศ์สีดำ