Articles

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงเป็นประธานงานเฉลิมฉลอง 50 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานงานเฉลิมฉลอง 50 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ โดยมีอธิการบดี คณะภราดา กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร คณาจารย์ สมาคมศิษย์เก่า คณะนักบวชหญิง คณะนักบวชชาย แขกผู้มีเกียรติ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เฝ้าฯ... อ่านต่อ