เครื่องจักรและยานยนต์

CEO forum#4 & Gurus Talk Retail Automotive Business Transformation 2020

จากนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่ภาครัฐบาลกำลังเร่งขับเคลื่อนอย่างจริงจัง ทำให้ภาคเอกชนอย่างธุรกิจค้าปลีกรถยนต์ ก็จำต้องเดินหน้าในการนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาสร้างศักยภาพในการแข่งขัน ทำให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างเท่าทันเทคโนโลยีและมีการพัฒนาการให้บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน... อ่านต่อ