ธุรกิจสื่อสารสิ่งพิมพ์และเทคโนโลยี

ฉลอง 50 ปี Abac สู่การเป็น World Class University

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค) เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ที่จะทรงเสด็จพระราชดำเนินมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในวันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ เนื่องในโอกาสมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญครบรอบ 50... อ่านต่อ

ไขเบื้องหลังความ สำเร็จ Com7 สร้างทีม เวิร์คที่แข็งแรง

จบสาขาบัญชี เอแบค หลังเรียนจบก็ทำงานสาย Auditor และมาอยู่ในกลุ่มธุรกิจรีเทล ค้าปลีกสินค้าที่มาจากต่างประเทศ ตอนนั้นทำ คาร์ฟู ณ จุดนั้น เรามีภาษีดีกว่าคนอื่นเนื่องจากเรียนภาษาอังกฤษมา ทำให้เติบโตเร็วตั้งแต่ตอนนั้นจึงทำให้เราซึมซับเรื่องธุรกิจค้าปลีก เขาสอนเรื่องรีเทลตั้งแต่หน้าร้านมาเก็ตติ้ง โอเปอเรชั่น จนสุดท้ายบัญชี การเงินเป็นอย่างไร ทำให้เราเข้าใจมากขึ้น ด้วยความชื่นชอบเรื่องเทคโนโลยีเป็นทุนเดิม ทำให้วาสนามีโอกาสได้เข้าไป ทำงานใน... อ่านต่อ

เจาะลึกวิสัยทัศน์การบริหาร สร้างโอกาสเข้าถึงลูกค้า

ความรู้จากภาควิชาบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ บวกกับความชอบด้านเทคโนโลยี ทำให้เล็งเห็นโอกาสในตลาดค้าปลีกสินค้าเกี่ยวกับเทคโนโลยี จึงได้จับมือกับกลุ่มเพื่อนหลังเรียนจบปริญญาตรีเพื่อเปิด Fast Communication ร้านค้าขายปลีกโทรศัพท์มือถือก่อนจะขยับขยายไปสู่บริษัท Media Telecom ซึ่งนั่นคือจุดเริ่มต้น ของ Telewiz ร้านค้าปลีกโทรศัพท์มือถือที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยในขณะนั้น ก่อนจะตัดสินใจลาออกมา ร่วมบุกเบิกบริษัท Com7 ที่เพิ่งเริ่มต้นได้ไม่นานนักกับ สุระ... อ่านต่อ

Omni Channel กลยุทธ์ของค้าปลีกยุคใหม่

ปัจจุบันนี้ ทีวีไดเร็ค ยังคงเป็นบริษัทที่ทำรายได้สูงสุดใน กลุ่มธุรกิจประเภทโฮมช้อปปิ้ง จากวิสัยทัศน์ในการดำเนิน งานของคุณทรงพลที่คิดถึงกลุ่มผู้บริโภคเป็นหลัก พร้อมทั้ง ปรับเนื้อหาที่นำเสนอผ่านหน้าจอให้มีประสิทธิภาพ และ โดนใจคนดู เพราะนี่คือการสร้าง Brand Awareness ให้ กับแบรนด์ ทำให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกอยากซื้อผ่านการขาย ทุกช่องทาง... อ่านต่อ

CEO forum#3 การปฏิรูปธุรกิจในยุคคลาวด์

Thailand 4.0 คือการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของประเทศโดยการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม มาช่วยต่อยอดให้ภาคอุตสาหกรรมในประเทศของเราเติบโตต่อไปได้ โดยเฉพาะเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะมาช่วยให้ธุรกิจมีโอกาสทางการตลาดสูงขึ้นกว่าเดิม ... อ่านต่อ