ท่องเที่ยวและการบริการ

ก้าวนี้เพื่อน้อง โดยมูลนิธิ ร่วมจิตน้อมเกล้า

21 มกราคม 2561 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและมหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ ได้เข้าร่วมงานก้าวนี้เพื่อน้อง ครั้งที่ 3 จัดขึ้นโดยมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระราชินูปถัมป์ และสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซ็นต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ณ บริเวณรอบพระบรมมหาราชวัง เพื่อหารายได้สมทบทุนมอบให้แก่ มูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมป์... อ่านต่อ