ไขเบื้องหลังความ สำเร็จ Com7 สร้างทีม เวิร์คที่แข็งแรง

ไขเบื้องหลังความ สำเร็จ Com7 สร้างทีม เวิร์คที่แข็งแรง

จบสาขาบัญชี เอแบค หลังเรียนจบก็ทำงานสาย Auditor และมาอยู่ในกลุ่มธุรกิจรีเทล ค้าปลีกสินค้าที่มาจากต่างประเทศ ตอนนั้นทำ คาร์ฟู ณ จุดนั้น เรามีภาษีดีกว่าคนอื่นเนื่องจากเรียนภาษาอังกฤษมา ทำให้เติบโตเร็วตั้งแต่ตอนนั้นจึงทำให้เราซึมซับเรื่องธุรกิจค้าปลีก

เขาสอนเรื่องรีเทลตั้งแต่หน้าร้านมาเก็ตติ้ง โอเปอเรชั่น จนสุดท้ายบัญชี การเงินเป็นอย่างไร ทำให้เราเข้าใจมากขึ้น

ด้วยความชื่นชอบเรื่องเทคโนโลยีเป็นทุนเดิม ทำให้วาสนามีโอกาสได้เข้าไป ทำงานใน IBM กรุ๊ป ในฐานะผู้ตรวจสอบบัญชีภายในของ บริษัทวัตสัน ซึ่งก็เป็นร้านค้าปลีกอีกเช่นกัน เธอรวบรวมประสบการณ์การทำงานอยู่ เกือบ 10 ปีก่อนจะบินลัดฟ้าไปศึกษาต่อปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ University of Wales และด้วยสำนักงานวัตสันประเทศไทยเล็งเห็น ความสามารถของเธอ จึงส่ง ให้เธอไปเรียนรู้งานที่ Superdrug ร้านค้าปลีกเพื่อสุขภาพและความงามในประเทศอังกฤษ

“เรานำความรู้และประสบการณ์กลับมาบริหารงานในประเทศไทย มีโอกาสย้ายงานไปยังธุรกิจรีเทลอีกหลายแบรนด์ จนได้เข้ามาร่วมงานกับบริษัท Com7 เมื่อประมาณ 5 ปีที่แล้ว ก่อนที่บริษัทจะเข้าเป็นบริษัท จำกัด(มหาชน) โดยรับผิดชอบดูแลส่วนงานบัญชีเพื่อให้สามารถก้าวเข้าไปอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ได้”

เทคโนโลยีหลังบ้านคือความท้าทายของธุรกิจค้าปลีก

ตลาดรีเทลเติบโตขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร ผู้ประกอบการต่างเร่งพัฒนาระบบหลังบ้านกันอย่างจริงจัง อย่าง Com 7 ที่เป็นร้านค้าปลีกเปิดให้บริการทุกวัน จึงนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามา เพื่อวางโครงข่ายโครงสร้าง พื้นฐานให้สมบูรณ์ รวมถึงระบบการจัดการและวางแผนการใช้ทรัพยากรขององค์กร ซึ่งจะรวมเอาขั้นตอนการดำเนินธุรกิจขององค์กรไว้ ทำให้สามารถบริหารจัดการได้แบบเรียลไทม์

“นอกจากการขยายสาขาในห้างสรรพสินค้า และช่องทางในต่างจังหวัดที่มีศักยภาพ บริษัทยังใช้เทคโนโลยีเข้ามารองรับการเติบโตผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น”

ไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปของลูกค้า มีอิทธิพลต่อการกำหนดทิศทางของธุรกิจค้าปลีก ดังนั้นการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาเก็บข้อมูลต่างๆ จะช่วยให้องค์กรสามารถนำเสนอสินค้า และบริการที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าแต่ละกลุ่มได้ดียิ่งขึ้น เพราะองค์กรสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ต่อยอด เพื่อคัดสรรกิจกรรมและโปรโมชั่นที่ตรงใจลูกค้า มากที่สุด

หลักปฏิบัติในงานอาชีพนักบัญชี

งานบัญชี เป็นงานหลังบ้านที่สำคัญมากสำหรับทุกองค์กร ผู้ที่ทำงานในสายนี้ จำเป็นต้องมีความรู้เฉพาะทาง เรียนจบทางสายบัญชีมาโดยตรง เพราะเป็นงานที่ต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการทางบัญชี รวมถึงการบันทึก จัดเก็บ รวบรวม และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชีบันทึก รายรับรายจ่าย ตลอดจนการจัดทำรายงานทางการเงิน

“มาตรฐานการบัญชีมีการปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ พนักงานที่เรียนจบมาหลายปี ก็ต้องหมั่นขวนขวายเพิ่มพูนความรู้ให้กับตัวเอง ตัวพี่เองจบบัญชีมากว่า 20 ปี ก็ยังต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ เราต้องไม่หยุดอยู่กับที่ เนื่องจากคณะผู้บริหารของ เรามีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล เราที่เป็นฝ่ายแบ็คอัพหลังบ้าน ก็ต้องสามารถสนับสนุนงานของคณะบริหารให้ไม่มีขาดตกบกพร่อง”

“พี่มองว่าเด็กที่เรียนด้านบัญชีมา ส่วนใหญ่ก็ทำงานในสายบัญชีอยู่แล้ว และการเข้าไปทำงานในบริษัทตรวจสอบบัญชีก็จะได้ทักษะ ในเรื่องของการใช้ตรรกะ มาตรฐาน และความอดทน ในการทำบัญชี ยิ่งถ้ามีทักษะด้านภาษาอังกฤษเพิ่มเข้ามา ด้วย ก็จะมีโอกาสได้งานที่ดีกว่า ค่าตอบแทนสูงกว่าเมื่อเทียบกับคนอื่นๆ ในสายงานเดียวกัน เนื่องจากผู้ที่มีความรู้ด้านบัญชีและมีทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ นั้นเป็นที่ต้องการค่อนข้างสูงในตลาดแรงงาน”

ถ่ายทอดความรู้ให้กับพนักงานรุ่นต่อไป

ในชีวิตการทำงาน เมื่อมีประสบการณ์และความรู้ ความสามารถในระดับหนึ่ง จนได้ก้าวเข้าไปอยู่ในระดับหัวหน้างาน การบริหารคน ก็ถือเป็นอีกทักษะสำคัญ เนื่องจากเป็นการนำเอาความรู้ที่มีอยู่ของหัวหน้า หรือผู้เชี่ยวชาญด้านนั้นๆ ออกมาถ่ายทอดให้ลูกน้อง หรือคนอื่นภายในองค์กรได้เข้าใจและนำไปใช้ประโยชน์ ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม

“พี่คิดว่าการสอนงานให้ลูกน้องนั้นจะเกิดประโยชน์กับทั้งสองฝ่าย เราก็ได้รับฟังความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่ ลูกน้องก็จะได้ความรู้ ความเข้าใจมากขึ้น แต่ทั้งนี้การสอนงานของพี่จะไม่มีการกดดันที่มากเกินไป เพราะพี่เชื่อในเรื่องของ Work-Life Balance หรือ การสร้างความสมดุลใน การทำงาน ไม่ว่าจะในเรื่องของความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง ครอบครัว สุขภาพ และความสุขโดยรวม”

ในยุคนี้มีบัณฑิตจบใหม่หลายคนที่พอเข้าไปทำงาน แล้วมีความรู้สึกไม่รักในองค์กรที่กำลังทำงานอยู่ ไม่มีความรู้สึกผูกพันกับองค์กร วาสนาจึงอยากแนะนำว่า “ขึ้นชื่อว่างาน ไม่มีงานอะไรที่ทำแล้วไม่เหนื่อย แต่เราต้องบาลานซ์ชีวิตของตัวเอง และงานให้เกิดความพอดี หากคุณได้ทำงานในสายงานที่ตัวเองชอบก็ต้องสร้าง ความสุขในที่ทำงาน โดยความสุขนี้รวมถึง ทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการให้ความช่วยเหลือ ให้ความรู้สึกดีๆ ให้กำลังใจ ให้โอกาส และให้อภัยเพื่อนร่วมงานด้วย เพียงเท่านี้ความเครียดของเราก็น้อยลง การทำงานก็จะมีความสุขมากขึ้น”

เกี่ยวกับผู้เขียน

AUAA

บทความที่เกี่ยวข้อง

ดูโพสทั้งหมด