ก้าวนี้เพื่อน้อง โดยมูลนิธิ ร่วมจิตน้อมเกล้า

ก้าวนี้เพื่อน้อง โดยมูลนิธิ ร่วมจิตน้อมเกล้า

This slideshow requires JavaScript.

21 มกราคม 2561 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและมหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ ได้เข้าร่วมงานก้าวนี้เพื่อน้อง ครั้งที่ 3 จัดขึ้นโดยมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระราชินูปถัมป์ และสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซ็นต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ณ บริเวณรอบพระบรมมหาราชวัง เพื่อหารายได้สมทบทุนมอบให้แก่ มูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมป์ เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ โดยในงานนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ โปรดให้ หม่อมหลวงสราลี กิตติยากร ผู้แทนพระองค์ ร่วมเปิดงานในครั้งนี้ ในงานนี้มีประชาชนจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมงานกว่า 5,000 คน โดยทุกคนต่างมีความสุขที่ได้ร่วมงานและบริจาคเงินเพื่อมอบให้แก่มูลนิธิที่ บราเดอร์มาตินและบราเดอร์บัญชาเป็นผู้ริเริ่มโครงการ ในงานนี้ ดร.สมพรต สาระโกเศศ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และกรรมการสมาคมอีกหลายท่าน ได้เข้าร่วมงานและเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้โครงการนี้ประสบผลสำเร็จ.

เกี่ยวกับผู้เขียน

AUAA

บทความที่เกี่ยวข้อง

ดูโพสทั้งหมด