CEO forum#3 การปฏิรูปธุรกิจในยุคคลาวด์

CEO forum#3 การปฏิรูปธุรกิจในยุคคลาวด์

This slideshow requires JavaScript.

Thailand 4.0 คือการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของประเทศโดยการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม มาช่วยต่อยอดให้ภาคอุตสาหกรรมในประเทศของเราเติบโตต่อไปได้ โดยเฉพาะเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะมาช่วยให้ธุรกิจมีโอกาสทางการตลาดสูงขึ้นกว่าเดิม

กว่า 25 ปีกับประสบการณ์ในการทำงานกับธุรกิจไอที คุณธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ ไมโครซอฟท์ ประจำประเทศไทย ได้ให้เกียรติมาถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากแวดวงเทคโนโลยี ในงานสัมนา CEO Forum ที่จัดขึ้นในนามของสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ภายใต้หัวข้อ ìResponsible Computing in the Digital Landscapeî

ด้วยกระแสของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ไมโครซอฟท์จึงจำเป็นต้องหยิบยกเรื่อง Intelligent Cloud และ Intelligence Edge ที่ไปไกลกว่า Mobile ซึ่งหมายถึงอุปกรณ์ปลายทางที่ใช้เป็นจุดมุ่งหมาย เพื่อตอบสนองแก่การทำงานในยุค IOT หรือ Internet of Things หรือการใช้งานร่วมกับทุกอุปกรณ์โดยมีระบบคลาวด์เป็นสมองอยู่เบื้องหลัง อีกทั้งยังสามารถระบุข้อมูลแบบจำเพาะเจาะจงให้สัมพันธ์กับการทำงาน และทำงานแบบ Sever less

ในยุคนี้ การใช้งานหลายอุปกรณ์ หรือระบบเซิร์ฟเวอร์แบบเดิมๆ กำลังถูกแทนที่ด้วยบทบาทของเทคโนโลยี AI ที่จะเข้ามาช่วยในการพยากรณ์ธุรกิจในวันข้างหน้า ดังนั้นไมโครซอฟท์เองก็จะเปลี่ยนจากการขาย license ซอฟต์แวร์ มาเป็นการสร้างโซลูชั่นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

เนื่องจากทางบริษัทเองก็ไม่ได้มีแค่บริการคลาวด์หรือ SaaS แต่มี AI On top ด้วย ผ่านตัวอย่างการใช้งานจริงที่ไมโครซอฟท์และพาร์ทเนอร์พัฒนาขึ้นมา

ไมโครซอฟท์

มองว่าสำหรับประเทศไทยยังมีโอกาสอีกมหาศาลในด้านเทคโนโลยีไม่ต่างจากตลาดโล ก เห็นได้จากทุกวันนี้องค์กรภาครัฐและเอกชนก็พูดถึงเรื่อง Digital Transformation กันทั้งนั้น บริษัทจึงตั้งเป้าเรื่องนี้ไว้เป็น 4 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ 1.Modern Workplace ให้องค์กรธุรกิจสามารถทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา 2. Business Application ช่วยให้องค์กรปรับกระบวนการในการทำธุรกิจ 3. Application & Infrastructure ให้ลูกค้าจ่ายตามการใช้งานจริง 4. Data & AI คือการใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ข้อมูลของแต่ละองค์กร โดยปรับเทคโนโลยีของเราให้ตอบรับกับความต้องการของลูกค้า และกลุ่มอุตสาหกรรมที่เหมาะกับประเทศไทย

ทั้งหมดนี้คือวิสัยทัศน์ของไมโครซอฟท์ที่ต้องการเข้าไปมีส่วนช่วยเหลือทุกคนและทุกองค์กรบนโลกนี้ โดยการนำเอาเทคโนโลยีที่มีอยู่ไปเป็นแรงขับเคลื่อนให้องค์กรธุรกิจเติบโตขึ้นไปอย่างต่อเนื่อง

เกี่ยวกับผู้เขียน

AUAA

บทความที่เกี่ยวข้อง

ดูโพสทั้งหมด