ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ 14 ประจำปี 2566-2568

ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ 14 ประจำปี 2566-2568
ทางสมาคมฯได้มีการประชาสัมพันธ์และประกาศการรับสมัครลงรับเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ 14 ประจำปี 2566-2568
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – วันที่ 31 สิงหาคม 2565
ซึงมีผู้สมัครจำนวน 1 ทีม
และได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงรับสมัครฯ เรียบร้อยแล้ว ดังรายชื่อต่อไปนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร: 0-2719-1573-5, 0-2300-4543-53 Ext.3735
Email: abaca@au.edu
Website: www.auaa.or.th
Facebook page: สมาคมศิษย์เก่าเอแบค ABACA Auaa
แผนที่การเดินทาง :
https://goo.gl/maps/pqTJirwQUQbgxRwHA