ข่าวสารกิจกรรม

Omni Channel กลยุทธ์ของค้าปลีกยุคใหม่

ปัจจุบันนี้ ทีวีไดเร็ค ยังคงเป็นบริษัทที่ทำรายได้สูงสุดใน กลุ่มธุรกิจประเภทโฮมช้อปปิ้ง จากวิสัยทัศน์ในการดำเนิน งานของคุณทรงพลที่คิดถึงกลุ่มผู้บริโภคเป็นหลัก พร้อมทั้ง ปรับเนื้อหาที่นำเสนอผ่านหน้าจอให้มีประสิทธิภาพ และ โดนใจคนดู เพราะนี่คือการสร้าง Brand Awareness ให้ กับแบรนด์ ทำให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกอยากซื้อผ่านการขาย ทุกช่องทาง

ก้าวนี้เพื่อน้อง โดยมูลนิธิ ร่วมจิตน้อมเกล้า

21 มกราคม 2561 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและมหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ ได้เข้าร่วมงานก้าวนี้เพื่อน้อง ครั้งที่ 3 จัดขึ้นโดยมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระราชินูปถัมป์ และสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซ็นต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ณ บริเวณรอบพระบรมมหาราชวัง เพื่อหารายได้สมทบทุนมอบให้แก่ มูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมป์

CEO forum#4 & Gurus Talk Retail Automotive Business Transformation 2020

จากนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่ภาครัฐบาลกำลังเร่งขับเคลื่อนอย่างจริงจัง ทำให้ภาคเอกชนอย่างธุรกิจค้าปลีกรถยนต์ ก็จำต้องเดินหน้าในการนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาสร้างศักยภาพในการแข่งขัน ทำให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างเท่าทันเทคโนโลยีและมีการพัฒนาการให้บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน

CEO forum#3 การปฏิรูปธุรกิจในยุคคลาวด์

Thailand 4.0 คือการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของประเทศโดยการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม มาช่วยต่อยอดให้ภาคอุตสาหกรรมในประเทศของเราเติบโตต่อไปได้ โดยเฉพาะเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะมาช่วยให้ธุรกิจมีโอกาสทางการตลาดสูงขึ้นกว่าเดิม