โพสล่าสุด

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงเป็นประธานงานเฉลิมฉลอง 50 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานงานเฉลิมฉลอง 50 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ โดยมีอธิการบดี คณะภราดา กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร คณาจารย์ สมาคมศิษย์เก่า คณะนักบวชหญิง คณะนักบวชชาย แขกผู้มีเกียรติ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เฝ้าฯ... อ่านต่อ

ท่องเที่ยวและการบริการ

ดูโพสทั้งหมด

ธุรกิจสื่อสารสิ่งพิมพ์และเทคโนโลยี

ดูโพสทั้งหมด

นำเข้า-ส่งออกและการขนส่ง

ดูโพสทั้งหมด

อาหารและเครื่องดื่ม

ดูโพสทั้งหมด

เครื่องจักรและยานยนต์

ดูโพสทั้งหมด