การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ณ ห้อง Salle D, Expo มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก

เนื่องด้วยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
จะมีการจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ขึ้นในวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565
ณ ห้อง Salle D, Expo มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก กรุงเทพฯ
เวลา 10.00 น. – 12.00 น.

แผนที่การเดินทาง :
https://goo.gl/maps/pqTJirwQUQbgxRwHA

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร: 0-2719-1573-5, 0-2300-4543-53 Ext.3735

Email: abaca@au.edu

Facebook page: www.facebook.com/auaa.abaca