สมาคมศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

เสริมสร้างความสัมพันธ์และคอมมิวนิตี้เพื่อธุรกิจที่แข็งแกร่ง

อ่านเพิ่ม

เรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐาน จากเด็กประสานงาน สู่ผู้สืบสานธุรกิจครอบครัว

คุณมิลยา บัณฑิตจากคณะนิเทศศาสตร์ ภาควิชาการโฆษณา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ...

อ่านต่อ

เรื่องเล่าของ “ลูกจ้างมืออาชีพ” กับประสบการณ์ ที่ได้รับจากฝ่ายขาย

“ผมจบจากคณะบริหารธุรกิจ ซึ่งถือว่าทางเลือกหลังเรียนจบนั้นค่อนข้างเปิดกว้าง ...

อ่านต่อ

AUAA e-Profile

เรียนรู้มุมมองและความคิดของ
บุคคลสําคัญจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

วารสาร AUAA e-Profile

sc6_left-barcode

ติดตามข่าวสารผ่าน Facebook Page

แลกเปลี่ยนไอเดียและสร้างคอนเน็คชั่นระหว่างศิษย์เก่าใน
Facebook Group

ติดตามการเคลื่อนไหว

ติดตามข่าวสารผ่าน Facebook

abaca.auaa