สมาคมศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

เสริมสร้างความสัมพันธ์และคอมมิวนิตี้เพื่อธุรกิจที่แข็งแกร่ง

อ่านเพิ่ม

AUAA e-Profile

เรียนรู้มุมมองและความคิดของ
บุคคลสําคัญจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

วารสาร AUAA e-Profile

sc6_left-barcode

ติดตามข่าวสารผ่าน Facebook Page

แลกเปลี่ยนไอเดียและสร้างคอนเน็คชั่นระหว่างศิษย์เก่าใน
Facebook Group

ติดตามการเคลื่อนไหว

ติดตามข่าวสารผ่าน Facebook

abaca.auaa