Who is who
ABACA Committee
ABACA Profile 1/2011
ABACA PROFILE
OCT 2013
<- Previous Issues->

AUAA FaceBook


เครื่องเสียงรถยนต์ ร้านเครื่องเสียงรถยนต์ 
 
AUAA ABACA Trojans Night
ABACA         โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว: โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล เนื่องจากเหตุแผ่นดินไหว ในจังหวัดเชียงราย เมื่อวันจันทร์ที่ 5 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา ได้สร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือน วัด โรงพยาบาล และโรงเรียน โดยเฉพาะที่โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล ( READ )
AUAA ABACA Trojans Night
ABACA        Assumption University Alumni Association organized an evening event to celebrate and to congratulate Assumption University's graduate Class 41st 'Trojans Night 2014' on Sunday, 20th April, 2014 at Plenary Hall, Queen Sirikit National Convention Center. ( READ )          
AUAA ABACA Trojans Night
ABACA        An evening event 'Trojans Night 2014', on Sunday, 20th April, 2014 at Plenary Hall, Queen Sirikit National Convention Center, was really fun and memorable. Thanks Insta. Printa for its contribution to have the Assumption University's graduates class of 41th to keep such the jouful memories not on their minds for real. . ( READ )          
Trojans Night
   Assumption University organized the commencement exercises for its graduate class XLI on Saturday, January 18, 2014 at Queen Sirikit National Convention Centre. ...... <Click>
Trojans Night
Assumption University organized group photographing for its graduates class XLI on Saturday, January 11, 2014, at Suvarnabhumi Campus. <Click>
Bro.Martin 80th Birthday
ABACA         สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรีบลแห่งประเทศไทย (CGA) ร่วมกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (AU) และสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABACA/AUAA) ได้จัดงานฉลอง 80 ปี วันคล้ายวันเกิด ภราดาประทีป ม. โกมลมาศ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องเพลนนารี ฮอลล์, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

Confederation of St. Gabriel's Alumni Association of Thailand (CGA) together with Assumption University (AU) and Assumption University Alumni Association (ABACA/AUAA) organized THE DREAMER in honour of Rev. Bro. Dr. Prathip Martin Lomolmas, FSG, Ph.D. on the occasion of his 80th birthday anniversary on Sunday, November 24, 2013 at the Plenary Hall, Queen Sirikit National Conference Center.< Click >

Bro.Martin 80th Birthday
ABACA         สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABACA/AUAA) ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ภราดาประทีป ม. โกมลมาศ เนื่องในโอกาส 80 ปี วันคล้ายวันเกิด เมื่อวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2556 ณ ภัตตาคารเรือนกระจก, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ
            Assumption University Alumni Association (ABACA/AUAA) organized the event to celebrate and congratulate Rev. Bro. Dr. Prathip Martin Lomolmas, FSG, Ph.D. on the occasion of his 80th birthday anniversary on Saturday, December 14, 2013 at the Crystal Restaurant, Assumption University, Suvarnabhumi Campus.< Click >
ABACA/AUAA Annual General Meeting 2013
ABACA   สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABACA/AUAA) ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประขำปี 2556 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2556 ณ โรงภาพยนตร์พารากอน ซีเนเพล็กซ์ ชั้น 6 ศูนย์การค้าสยาม พารากอน และฉายภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่อง Frozen ให้แก่สมาชิกที่เข้าประชุมได้ชมกัน Assumption University Alumni Association (ABACA/AUAA) organized the annual general meeting on Sunday, December 8, 2013 at Paragon Cinaplex, 6th Fl., Siam Paragon together with offering an animated movie, Frozen, to its members who participated in the annual general meeting. < Click >
AUAA/ABACA Against Corruption Day
ABACA  สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ขอประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และเรียกร้องให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันในการตรวจสอบ ป้องกัน และปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งจากปัญหาที่เกิดขึ้น ทำให้ทุกภาคส่วนจำเป็น ต้องมีมาตรการป้องกัน < Detail >
 
 
 
 
SIPA Trirath Chatkaew
AUAA Ebay Business Talk    ABACA/AUAA organized 'AUAA, AUSIG & AUSO First Meeting' on Saturday, June 29, 2013 at Sivatel Bangkok, Wireless Road. This meeting was meant to be the round table discussion among AUAA, AUSIG, and AUSO in general issued concerning various problems faced by international students. Moreover, AUAA aimed to have collaborations from AUSIG and AUSO in near future for coordination on alumni worldwide issues.< Detail >
SIPA Trirath Chatkaew
AUAA Ebay Business Talk    ABACA/AUAA organized 'AUAA, AUSIG & AUSO First Meeting' on Saturday, June 29, 2013 at Sivatel Bangkok, Wireless Road. This meeting was meant to be the round table discussion among AUAA, AUSIG, and AUSO in general issued concerning various problems faced by international students. Moreover, AUAA aimed to have collaborations from AUSIG and AUSO in near future for coordination on alumni worldwide issues.< Detail >
SIPA Trirath Chatkaew
AUAA Ebay Business Talk   สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABACA/AUAA) ร่วมกับ บริษัท ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (DC Consultants and Marketing Communications Ltd.) โดยคุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย ได้จัดงาน ABACA/AUAA Family Day 2013 'Hearts Talk' ในวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2556 เวลา 9.30 - 12.00 น. ณ หอประชุมพุทธคยา ชั้น 22 อาคารอมรินทร์ พลาซา< Detail >
 
  abaca  
    ประชุมสัญจรขอ งสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ณ ห้องเกียรติคุณยูเนสโก ชั้น 2 ศูนย์ประชุมนานาชาติจอห์นที่ยี่สิบสาม มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ เมื่อวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2556
The meeting thoroughfare of the Confederation of Saint Gabriel's Alumni Association of Thailand at Kiattikhun UNESCO Room, 2nd Fl. of the John XXIII Conference Center, Assumption University, Suvarnabhumi Campus on Wednesday, June 26, 2013.< Detail >
 
  ABACA Front Runners  
 
  
 
 
  คุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด ได้ประกาศนโยบายอย่างชัดเจน ที่จะทำยอดรายได้ของบริษัทฯให้ถึง 150,000 ล้านบาท (5,000 ล้านเหรียญ) ในปีพ.ศ. 2558 และเพิ่มเป็น 240,000 ล้านบาท (8,000 ล้านเหรียญ) ภายในปีพ.ศ. 2563 ทั้งที่ยอดรายได้ของบริษัทฯปีนี้ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 5% < Click >
 
 
 
 
 
 
SIPA Trirath Chatkaew
ABACA  Exclusive Seminar for Students Enrolling in Business Information System Major & Related Field
Guest Speaker: K. Vorakorn Patrayanan, Advisor, Netband Consulting Co., Ltd.
Place: Conference Room SC0101, Srisakdi Charmonman Information Technology Building, Suvarnabhumi Campusี < Detail >
SIPA Trirath Chatkaew
ABACA   The Conferral Ceremony of Doctor of Philosophy
Assumption University of Thailand conferred a Doctor of Philosophy in Philosophy Honoris Causa on H.E. Jos? Ramos-Horta, Nobel Laureate Peace, former President of the Republic of Timor Leste and the current Special Representative of the UN Secretary-General to Guinea-Bissau on December 18, 2013 at the Assumption University, Suvarnabhumi Campus. Assumption University administrators, faculty and staff were joined by diplomatic representatives from Timor-Leste and the Embassy of Brazil, to honor and congratulate H.E. Jos? Ramos-Horta.

งานฉลองพิธิประสาทปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญได้ประสาทปริญญาปรัชญาดุษฎีแก่ ฯพณฯ โฮเซ่ รามอส-ฮอร์ต้า อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐติมอร์เลสเต และผู้แทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติ กินี-บิสเซา เมื่อวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2556 ณ โบสถ์ เซนต์ หลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากติมอเลสเต ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถานฑูตบราซิล พร้อมด้วยผู้บริหารของมหาวิทยาลัย คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี < Detail >

SIPA Trirath Chatkaew
ABACA  Rev. Bro. Dr.Bancha Saenghiran, the Rector Magnificus of Assumption University presided over the Assumption Day and Crowning Ceremony 2013 on 15th June 2013. This annual ceremony was to honor and pay homage to the Virgin Mary and the Child by a Holy Mass performed in Louis Marie De Montfort Chapel and the Crowning Ceremony of the Statue in front of the Cathedral of Learning, Suvarnbhumi Campus. Rev. Bro. Dr.Prateep M. Komolmas, the President Emeritus, Rev. Surasit Sukchai, the Provincial Superior, the Brothers of St. Gabriel, AU administrators, faculty members, staff, students, a representative of AUAA and guests, a total of over 300 people, attended the ceremony.< Detail >
AUSO2013
ABACA     Student Affairs of Assumption University by Career Development Center (CDC), together with Assumption University Alumni Association (ABACA/AUAA) and Khun Kamjorn Suriyasin, a representative of the university's alumni batch 9, organized a group advising/counselling called 'The Smart Successor 1/2013' as the following details:-< Detail >
AUSO2013
ABACA    เมื่อวันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2556 ภารดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ กับ Mr. Zheng Yan Kang (Tsinghua University) และ Mr. Bai He Lin (China Railways) จัดตั้ง สถาบันวิจัยชิงหัว - เอแบค เพื่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Tsinghua - ABAC AEC Research Institute) ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ
Wednesday, July 17, 2013 Rev. Bro. Dr. Bancha Saenghiran, the President of Assumption University signed an MOU with Mr.Zheng Yak Kang (Tsinghua University) and Mr.Bai He Lin (China Railways) to establish the "Tsinghua - ABAC AEC Research Institute" at Assumption University, Suvarnabhumi Campus.
< Detail >

 

 

สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ Assumtion University Alumni Association
02-719-1573-5 mail : abaca@au.edu ,abacaactivities@gmail.com
Develop by Webplant.net