ข่าวสารกิจกรรม

ก้าวนี้เพื่อน้อง โดยมูลนิธิ ร่วมจิตน้อมเกล้า

ก้าวนี้เพื่อน้อง โดยมูลนิธิ ร่วมจิตน้อมเกล้า

21 มกราคม 2561 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและมหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ ได้เข้าร่วมงานก้าวนี้เพื่อน้อง ครั้งที่ 3 จัดขึ้นโดยมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระราชินูปถัมป์ และสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซ็นต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ณ บริเวณรอบพระบรมมหาราชวัง เพื่อหารายได้สมทบทุนมอบให้แก่ มูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมป์

CEO forum#4 & Gurus Talk Retail Automotive Business Transformation 2020

CEO forum#4 & Gurus Talk Retail Automotive Business Transformation 2020

จากนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่ภาครัฐบาลกำลังเร่งขับเคลื่อนอย่างจริงจัง ทำให้ภาคเอกชนอย่างธุรกิจค้าปลีกรถยนต์ ก็จำต้องเดินหน้าในการนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาสร้างศักยภาพในการแข่งขัน ทำให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างเท่าทันเทคโนโลยีและมีการพัฒนาการให้บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน

CEO forum#3 การปฏิรูปธุรกิจในยุคคลาวด์

CEO forum#3 การปฏิรูปธุรกิจในยุคคลาวด์

Thailand 4.0 คือการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของประเทศโดยการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม มาช่วยต่อยอดให้ภาคอุตสาหกรรมในประเทศของเราเติบโตต่อไปได้ โดยเฉพาะเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะมาช่วยให้ธุรกิจมีโอกาสทางการตลาดสูงขึ้นกว่าเดิม